پروسه داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای سه باب مکاتب ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ (

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

اعلان داوطلبی

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای سه باب مکاتب ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ.MOE/W-13/1402/NCB  

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای سه باب مکاتب ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ (اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را درحافظه یافلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت  09:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 21/سرطان/1402 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، غازی محمد جان خان وات ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل قبول نمیباشد. قابل ذکر است که تصدیق بررسی ساحه امور ساختمانی مطابق شرطنامه لازمی میباشد.

تضمین آفربصورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ 200000 دوصد هزار افغانی بوده, جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه مورخ 21/سرطان/ 1402 ساعت 09:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۱ - ۱۵:۴ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی مجدد تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

داوطلبی مجدد تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۹:۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۸ - ۱۰:۳۱ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تهیه ونصب 231 متر مربع کلکین و دروازه ها پی وی سی ریاست سواد آموزی MOE/W-06/1402/NCB وزارت معارف

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تهیه ونصب 231 متر مربع کلکین و دروازه ها پی وی سی ریاست سواد آموزی MOE/W-06/1402/NCB وزارت معارف

Back to tenders