د اړیکو شمېرې

# نوم ریاست بریښنالیک د اړیکې شمېره
1 تورپکی مومند د عمومی زدکړو معینیت toorwm@yahoo.com 0752104996/0799357234
2 خواجه محمد صادق  مالی او اداری معینیت mohammadsadiqyaser@gmail.com 0798078062
4 ریاست عمومی انکشاف تعلیمی د نصاب معینیت curriculum@moe.gov.af 0729819071/0729819080
5 عبدالحارث  د مالی او حسابداری ریاست lalli.haris@gmail.com 0782029689
6 حامد د احصائیي ریاست  hamid.ghani2013@gmail.com 0770656660
7 محمد شریف ستانکزی د خدماتو ریاست sharif.wahaj@gmial.com 0729065271/0773147850
8 یلدا بازوان د پوهنې وزارت اتشه پیښور، پاکستان yaldabazwan745@gmail.com 00923322303080
9 حاجی نجیب الله عبدالرحیمزی د پوهنې وزارت اتشه کوټه، پاکستان attacheofeducationquetta@yahoo.com 00923055189780
10 سید علی حسینی د پوهنې وزارت اتشه تهران، ایران hossaini_a110@yahoo.com 00989014030725
11 بشیرالله توحیدی د پوهنې وزارت استازی دوشنبه، تاجکستان nawabtea8@gmail.com 00992917117325
12 احمد شعیب عظیمی د خصوصي او بهرنیو ښوونځیو ریاست  privatetschools@moe.gov.af 0748098936/0202104317