د اړیکو شمېرې

# نوم دنده بریښنالیک
1 محمد سلیم کریمی  د ویب سایټ مسئول  Saleemkarimi2012@gmail.com
2