عریضې

د پوهنې وزارت محترمو مراجعینو ته د ښه مدیریت او د چارو د چټکتیا په موخه د عرایضو لپاره معیاري فورمې جوړي کړي دي. ټول مراجعین کولای شي چې د خپل ضرورت پر اساس فورمه ترلاسه او ډکه کړي. همدارنکه د فورمو د ډکولو او طی مراحل لپاره لارښود جوړ شوی دی چې په همدې پاڼه کې شریک شوی دی. ټول مراجعین کولی شي چې د خپلو عریضو لپاره له همدې فورمو څخه ګټه واخلي

لارښود:

شمیره سرلیک فایل
1 د عرایضو د اجراآتو لارښود   ډانلوډ

فورمې:

شمیره سرلیک فایل Word فایل  PDF
۱ د طالب العلم د سند د ارزیبای غوښتنلیک    ډانلوډ
۲ د اسنادو د ارزیابی / ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې فورمه    ډانلوډ
۳ داسنادو د ارزیابی د تدقیق او تصدیق کمیټی فورمه    ډانلوډ
۴ د ګمارنې غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۵ د دندې څخه د تبدیلۍغوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۶ په خدمتي ډول د تبدیلۍغوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۷ د سه پارچې غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۸ د شهادتنامې غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۹ د نوم اصلاح کولو غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۱۰ د ازموینې ورکولو غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۱۱ د خصوصي ښوونځي د تاسیس، ارتقاء، تجدید جواز، د نوم تغییر غوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ
۱۲ د تعلیمي مرکز (کورس) جوړولوغوښتنلیک  ډانلوډ  ډانلوډ

 

یادونه: دا چې یادې فورمې په (Bahij Badr) فانټ کې جوړې شوي دي، هیله ده له لاندې لېنک څخه نوموړی فانټ ترلاسه کړئ:

 ډانلوډ