د جنډر څانګه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۹:۵۹

د ځورونې بندیدو د پالیسۍ د پلي کیدلو پلان رپوت

په معارف کې د ځورونې بندیدو د پالیسۍ د پلي کیدلو پلان چې د پوهنې وزارت د جندر آمریت لخوا د وړتیا د لوړیدو د دفتر په همکارۍ د نوموړي پالیسۍ د پلي کیدو پلان د نهايي کولو په موخه د اړوندو معینیتونو او ریاستونو د تخنیکي ټیم په ګډون د دوه ورځو لپاره