زندگی‌نامه معین تضمین کیفیت

زندگی نامه الحاج مولوی عبدالخالق صادق، سرپرست معینیت تضمین کیفیت و رئیس عمومی دفتر مقام وزارت معارف


الحاج مولوی عبدالخالق صادق شخصیت بزرگ علمی و جهادی کشور، فرزند مرحوم الحاج لعل محمد در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در قریه لاغر ولسوالی واعظ ولایت غزنی تولد یافته است.
تعلیمات ابتدائیه را در مساجد و حلقات درسی محل زیست آموزش دیده و تعلیمات متوسطه را نزد علمای جید مرکز بزرگ اسلامی نورالمدارس فاروقیه فرا گرفته است و در سال ۱۳۸۳ از جامعه بین المللی اسلامی علامه بنوری شهر کراچی فارغ گردیده است.
بعد از فراغت در مدرسه بزرگ دارالهجرت کراچی  "  محمودیه فاروقیه " به مدت ۱۶ سال به صورت مسلسل کتاب های معتبر دینی را تدریس کرده است.
هکذا موصوف قبل و بعد از فراغت دروس شان، علاوه از تعلیم، تعلم و تدریس ، در چوکات امارت اسلامی خدمات شایانی را نیز انجام داده که می توان به گونه مثال از چند مسئولیت که داشتند ذیلا یاد آور شد:
۱-مسئول کندک تانگ فرقه ۱۴ .
۲- مسئول گمرک ولایت کندهار.
۳- نماینده خاص امارت اسلامی در شهر کویته پاکستان.
۴- عضوء کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی
۵-  مسئول ارتباط خارجه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی .
۶- مسئول حوزه شهر کراچی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی.
۷- بعد از فتح کابل به حیث سرپرست معینیت تضمین کیفیت وزارت معارف تعیین گردید.
۸- هم اکنون در کنار سرپرستی معینیت تضمین کیفیت ، مسئولیت ریاست عمومی دفتر مقام وزارت معارف را نیز به عهده دارد.
از درگاه الله پاک برای مولوی عبدالخالق صادق در اجرای موفقانه وظایف محوله توفیقات مزید استدعا می نماییم.