پیام وزیر معارف

پیام سرپرست وزارت معارف

آموزش و پرورش از حیاتی‌ترین نیازمندی‌های جامعه‌، پیرامون روشنگری و تقدیم نیروی بشری ورزیده و کارا در تمامی بخش‌های یک مملکت است. دولت‌ها به ویژه در عصر حاضر، پرداختن به آموزش و پرورش را به عنوان مسوولیت اساسی شان قلمداد می‌کنند که خوشبختانه حق آموزش و پرورش همگانی و ارائه خدمات باکیفیت معارف در قانون اساسی کشور ما گنجانیده شده‌است و حکومت سالانه منابعی عادی و انکشافی را نیز برای تعلیم و تربیه شهروندان کشور به وزارت معارف اختصاص می‌دهد.

وزارت معارف کشور عزیز ما افغانستان نیز از سال‌های متمادی در زمینه‌ی تربیت فرزندان وطن باتوجه به شرایط زمانی خدمات تعلیمی و اقداماتی را برای جامعه انجام داده‌است که بدون شک قابل قدر است، اما متأسفانه هنوزهم چالش‌ها، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و ضعف‌های در نهاد معارف کشور وجود دارد که سبب شده‌است تا مردم علم دوست و دانش‌پرور افغانستان از خدمات باکیفیت، معیاری و عادلانه آموزش و پرورش محروم باشند.

لطف بی‌کران خداوند منان و متعال را سپاسگزارم که فرصت مساعد کرد تا سال‌های سال در کنار آموزش و کسب علم و خدمت به فرزندان کشور، پیرامون مدیریت آموزش و پرورش و زمینه‌های رشد و تقویت این پدیده‌ی حیاتی تجربه‌ی فراوان بدست آورده و دستاوردهای مهمی نیز داشته باشم.

وزارت معارف به عنوان متولي اصلي آموزش و پرورش، اساسی‌ترین نقش پیرامون جامعه‌ی آگاه و بادانش را دارد که بدون شک دسترسی به چنین هدف نیازمند تغییر مثبت فکری و ایجاد تحول بنیادی نظام تعلیم و تربیه است.

هدف از تغییر مثبت فکری در معارف به مفهوم خلق انگیزه‌‌، تغیر ذهن و روان اجتماع است، زیرا هنوز هم رسم و رواج‌های حاکم و چالش‌های اجتماعی؛ آموزش و پرورش را به عنوان یک حق مسلم و همگانی نمی‌دانند. تحول بنیادی در نظام معارف در واقع عبوردادن معارف از شرایط به یک وضعیت مطلوب است. تحول بنیادی عبارت از دورنما، آوردن اصلاحات، افزایش کیفیت، معیاری‌سازی، و استفاده از شیوه‌های جدید آموزش و پرورش در نظام معارف است که برای تطبیق و عملی کردن آن برنامه‌های جامع، اراده قاطع و نیت خالصانه وجود دارد.

آنگونه که جلالمتآب محمداشرف غنی، رئیس جمهوری کشور بالای من اعتماد کرده‌است و مسوولیت دستگاه معارف را به عهده‌ام واگذار نموده‌است تعهد می‌نمایم که در راستای تطبیق اهداف ذکر شده، قوانین نافذه کشور و رسیدن به اهداف ملی و تعهدات حکومت به جامعه جهانی و مردم افغانستان در نظام معارف کشور  به صورت جدی و صادقانه و همکار و همگام با مردم و شهروندان کشور در خانواده‌ی بزرگ معارف کار نمایم.

من باور دارم که دسترسی به آموزش و پرورش و تربیت یک جامعه‌‌ روشن و بادانش زمینه‌ساز زنده‌گی آسوده، مطمئن و عاری از فقر را به ارمغان خواهدآورد تا باشد که روزی همه‌ی ما با زنده‌گی در جامعه‌ی سالم و مصوون شاهد چهره‌ی جدید کشور عزیز مان افغانستان باشیم.

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف