چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۳:۳۴
Background image

پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف

پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۴:۵۲ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه خدمات 132 عدد GPS وسایط مختلف النوع آمریت ترانسپورت

پروسه داوطلبی تهیه خدمات 132 عدد GPS وسایط مختلف النوع آمریت ترانسپورت

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۵
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۰
Background image

داوطلبی درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک فرنیچر باب

داوطلبی درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک فرنیچر باب

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۳۸
Background image

داوطلبی مجدد درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک لوازم دفتری

داوطلبی مجدد درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک لوازم دفتری

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۲:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود

اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۳۲
Background image

پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه

پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۲۹
Background image

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۲۴
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 1 قلم امور ساختمانی ریاست خدمات

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 1 قلم امور ساختمانی ریاست خدمات

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۳۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی خریداری 58 قلم جنس

پروسه داوطلبی خریداری 58 قلم جنس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۴:۵۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی پروژه لوازم دفتری متذکره

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۴:۵۴ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی پروژه قرطاسیه باب متذکره

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۴:۴۸ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی پروژه جات فرنیچرباب

پروسه داوطلبی پروژه جات فرنیچرباب

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۴:۴۰ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی پروژه رنگ باب متذکره

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۱۳:۱۳ Kabul Afghanistan
Background image

خریداری ونصب7قلم پرژه جات وترمیمات موترکرولای مادل 94

خریداری ونصب7قلم پرژه جات وترمیمات موترکرولای مادل 94

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۱۳:۸
Background image

خریداری ونصب 3قلم پرژه جات موتر نیسان

خریداری ونصب 3قلم پرژه جات موتر نیسان

Pagination