اطلاعیــــــه ریاست تدارکات

Amiri-admin

اطلاعیــــــه ضروری

ریاست تدارکات وزارت معارف در نظر دارد به منظور تأمین اصل شفافیت، کنترول وجوه عامه و حساب دهی در طی مراحل پروسه های تدارکاتی، فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان بیشتر، سهم گیری تشبثات داخلی کوچک داخلی و تأمین اصل اقتصادی بودن تدارکات را مساعد نماید.

روی این ملحوظ، نیازمندی های اجناس، خدمات و امور ساختمانی تحت سقف خویش را که با استفاده از روش درخواست نرخگیری طی مراحل میگردد در ویب سایت رسمی وزارت معارف به نشر بسپارد.

بناً از تمام شرکت های واجد شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های تدارکاتی این وزارت با استفاده از روش درخواست نرخگیری هستند منبعد میتوانند سند درخواست نرخگیری را از تاریخ نشر این اعلان الی ختم ضرب الاجل تسلیمی از ویب سایت و یا از ریاست تدارکات وزارت معارف به شکل سافت دریافت نموده و نرخ های خویش را طور سربسته جهت بازگشایی به آدرس ذیل تسلیم نمایند.

 

وزارت معــــــــارف

معینیت منابع و اداره

ریاست تدارکـــــات

شمــاره های تماس: 0729818992

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوت: داوطلبانی که نمی توانند سند درخواست نرخگیری را بدست آورند و یا جهت اشتراک در پروسه با مشکلی مقابل میشوند میتوانند در اسرع زمانی به ایمیل آدرس s.alokozai@moe.gov.af پیام بفرستند.

شفافیت تدارکات؛ تقویت اقتصاد!

Documents

اطلاعیه ضروری

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۵:۷
Background image

اطلاعیــــــه ریاست تدارکات

اطلاعیــــــه ضروری

ریاست تدارکات وزارت معارف در نظر دارد به منظور تأمین اصل شفافیت، کنترول وجوه عامه و حساب دهی در طی مراحل پروسه های تدارکاتی، فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان بیشتر . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶ - ۱۶:۳۵
Background image

توزیع تذکره الکترونیکی به کارمندان وزارت معارف

موضوع : توزیع تذکره الکترونیکی به کارمندان وزارت معارف

بازگشت به اطلاعیه ها