اعلان داوطلبی وصل نمودن 34 ولایت از طریق E1 4 MBPS و VSAT ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی

faiz_admin

Publish Date

Closing Date

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/NCS-003/98

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ونصب ) Voice E1 for MOE EQ ( و ( 4MBPS Intranet link for 33+1 PEDS ( ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف، کابل، افغانستان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط

مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:45 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 29 / 10 / 1397 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای نا

وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت تضمین بانکی یا پول نقد مبلغ 380,000 سه صد و هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ

29 / 10 / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد . آدرس مندرجه فوق: وزارت معارف، ریاست تدارکات، منزل سوم، دهلیز )د( واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۴۰ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۳۴ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۲۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

Back to tenders