قیچی کردن موهای شاگردان در داخل مکاتب افغانستان ممنوع شد

media-moe

منبع: رادیو آزادی

متعلمان، از قیچی شدن و تراشیدن موهای‌شان در مکتب‌ها در امان شدند.

وزارت معارف افغانستان می‌گوید، بر اساس هدایت میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، پس از این هیچ معلمی حق ندارد موهای متعلمین را قیچی کند و یا بتراشد.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان شام سه‌شنبه یازدهم سرطان به رادیو آزادی، در مورد دلیل این اقدام جزئیات داد: "چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود و تعدادی از دانش آموزان فکر می‌کردند که این مسئله سبب هتک حرمت آن‌ها می‌شود و سبب می‌شود که آسیب روحی و روانی به آن‌ها وارد شود."

در نظام معارف افغانستان از چندین دهه به این‌سو، داشتن موهای بلند برای شاگردان به دلیل نظم و دسپلین و رعایت حفظ‌الصحه کاملاً ممنوع بود. اما از امروز، قیچی کردن و تراشیدن موهای شاگردان در داخل مکتب‌ها ممنوع شده‌است.