کمک ۴ میلیون دالری جاپان برای تهیه آب آشامیدنی در مکاتب افغانستان

media-moe

جاپان به پروژه تهیه آب پاک آشامیدنی در مکاتب افغانستان ۴ میلیون دالر کمک کرد.

سند این موافقه امروز پنج‌شنبه (۲۲ عقرب) بین شارژدافیر سفارت جاپان در کابل و نماینده یونیسیف امضا شد.

نبود آب اشامیدنی و محیط زیست سالم در بسیار مکاتب افغانستان یک مشکل بنیادی می‌باشد.

نظر به خبرها از هر سه مکتب در افغانستان یکی آن آب اشامیدنی ندارد و از هر سه مکتب دوی آن سهولت دستشویی ندارند.

پروژه تهیه آب آشامیدنی پاک از سوی وزارت‌های معارف و احیا و انکشاف دهات عملی می‌شود.

منبع: رادیو آزادی