وزارت معارف برای نه ولایت کتاب‌های درسی به زبان‌های سوم توزیع کرد

media-moe

وزارت معارف اعلام کرده است که این وزارت برای نه ولایت کتاب‌های درسی به زبان‌های سوم توزیع کرده است.

وزارت معارف روز پنج‌شبنه، ۲۲ عقرب با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کتاب‌ها به زبان‌های اوزبیکی، ترکمنی،‌ پشه‌ای، نورستانی، شغنانی، واخانی، بلوچی و گجری به ولایت‌های بدخشان، بلخ، جوزجان ، سمنگان، کنر، لغمان ، نورستان، ننگرهار و نیمروز توزیع شده است.

این وزارت افزوده است که در این دور به تعداد ۷۲ هزار و ۷۳۶ جلد کتاب توزیع شده است.

به همین ترتیب وزارت معارف در این خبرنامه گفته است که قرار است ۹۲۳ هزار و ۳۲۹ جلد کتاب دیگر به این زبان‌ها چاپ و در سال آینده توزیع شود.

گفتنی است که این کتاب‌ها از صنف اول الی صنف نهم را شامل می‌شود.

منبع: ۸ صبح