فراخبر: امسال یک میلیون دانش‌آموز جدید به مکتب خواهند رفت

saleem_admin

وزارت معارف کشور، اعلام کرده‌است که سال آموزشی ۱۳۹۸، امروز (شنبه، ۳حمل) به‌گونۀ رسمی آغاز شده‌است و آموزگاران و دانش‌آموزان باید مطابق نصاب معارف، آموزش‌های‌شان را آغاز کنند.

در این برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با میرویس بلخی، وزیر معارف بحث کرده است.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=6r6oq6SjLiA&feature=youtu.be