دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۲:۵۵ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 1 قلم جنس  ضرورت ریاست محترم مالی وحسابداری

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 1 قلم جنس  ضرورت ریاست محترم مالی وحسابداری

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۲:۱۲ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری،  جهت انتقال 10 تن کتاب از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت هلمند

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری،  جهت انتقال 10 تن کتاب از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت هلمند

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۵:۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری، جهت انتقال 5944 کیلوگرام کتاب، از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت نیمروز

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری، جهت انتقال 5944 کیلوگرام کتاب، از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت نیمروز

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۴:۵۹ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۳:۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 6 قلم جنس  البسه سربازان

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 6 قلم جنس  البسه سربازان

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۱:۲۸ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۲۵ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۱۶ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه انتقالات کانکس 20 فوت، سنگ های موانع، جنراتور،   . . . و حفر چاه

داوطلبی پروژه انتقالات کانکس 20 فوت، سنگ های موانع، جنراتور،   . . . و حفر چاه

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۹ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و نصب الماری های دیواری ضرورت ریاست تعلیمات خصوصی

پروسه داوطلبی تهیه و نصب الماری های دیواری ضرورت ریاست تعلیمات خصوصی

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۲ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و ساخت دیوار احاطه ضرورت ریاست دارالعلوم

پروسه داوطلبی تهیه و ساخت دیوار احاطه ضرورت ریاست دارالعلوم

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۵:۵۴ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی خریداری سه قلم جنس ضرورت ریاست محترم خدمات

پروسه داوطلبی خریداری سه قلم جنس ضرورت ریاست محترم خدمات

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۱:۵۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی کرایه گیری یک عراده موتر باربری

پروسه داوطلبی کرایه گیری یک عراده موتر باربری

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۹:۳۰ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری نو قلم جنس ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری نو قلم جنس ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۹:۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی خریداری یک قلم جنس پاکت کپره ئی ریاست منابع بشری و انکشاف اداره

پروسه داوطلبی خریداری یک قلم جنس پاکت کپره ئی ریاست منابع بشری و انکشاف اداره

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۵:۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی خریداری پنج قلم جنس ضرورت ریاست محترم منابع بشری و انکشاف اداره

پروسه داوطلبی خریداری پنج قلم جنس ضرورت ریاست محترم منابع بشری و انکشاف اداره

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۱۶ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی خریداری یک قلم جنس پاکت کپره ئی ریاست منابع بشری و انکشاف اداره

پروسه داوطلبی خریداری یک قلم جنس پاکت کپره ئی ریاست منابع بشری و انکشاف اداره

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۸ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی خریداری 2 قلم جنس ضرورت ریاست محترم خدمات معلوماتی

داوطلبی خریداری 2 قلم جنس ضرورت ریاست محترم خدمات معلوماتی

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی خریداری 3 قلم جنس ضرورت ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی خریداری 3 قلم جنس ضرورت ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی

Pagination