پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف برای سال مالی 1400 دارای نمبر تشخصیه moe/g-010/1400ncb را به شرکت تولید البسه عطا الله قریشی دارند ه جواز نمبر65604 به قیمت مجموعی مبلغ 3121921 (سه میلیون و یکصد وبیست و یک هزار و نهصد وبیست ویک افغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتواننداعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات ،وزارت معارف واقع محمد جان خان وات ،ده افغانان ،کابل،افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی،قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۳:۳۴
Background image

پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف

پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۴:۵۲ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه خدمات 132 عدد GPS وسایط مختلف النوع آمریت ترانسپورت

پروسه داوطلبی تهیه خدمات 132 عدد GPS وسایط مختلف النوع آمریت ترانسپورت

Back to tenders