بست های خالی معلمین زبان های آلمانی و فرانسوی

Amiri-admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۱۴:۸

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul Afghanistan

ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف به منظور سپردن به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی اینک به تعداد (7) بست معلمین ریاست معارف شهر کابل آین وزارت را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد

تاریخ ختم اعلان

تاریخ اعلان

ریاست مربوظه

تعداد بست

عنوان بست

شماره

1399/12/28

1399/12/17

ریاست معارف شهر کابل/لیسه امانی

3

معلم رشته آلمانی

1

1399/12/28

1399/12/17

ریاست معارف شهر کابل/ لیسه استقلال

4

معلم رشته فرانسوی

2

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشد از تاریخ صدور نامه هذا برای مدت ده یوم کاری میتواند فورمه های در خواستی را از ساعت (8:30 قبل از ظهر ) الی ختم ساعت کار از کمیته تعنییات ریاست عمومی انکشاف منابع بشری منزل هفتم واقع گلبهار سنتر مقابل داودزی پلازا و یا به ویب سایت (www.moe.gov.af  ) مراجعه نموده و بعد از خانه پری دقیق فورم در خواستی را دو باره تسلیم نمایند و یا بعد از تکمیل نمودن فورمه در خواستی ضمیمه اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را به ایمیل آدرس (hrd.moe2018@gmail.com) ارسال نمایند و بعد از سپری شدن مدت معیینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

Documents

لایحه وظایف بست معلم زبان آلمانی
لایحه وظایف بست معلم زبان فرانسوی
فورم درخواستی