داوطلبی سرویس دهی یکپایه سرد کننده STUZ

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی سرویس دهی یکپایه سرد کننده STUZ ضرورت ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل  از ظهر روز 2 شنبه تاریخ 1400-02-27 به ریاست تدارکات آمریت اجناس واقع ده افغانان وزارت معارف کابل ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی بروز 2 شنبه مؤرخ 1400-02-27 ساعت 10:00قبل از ظهر در صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

سند معیاری درخواست نرخگیری
Specifications

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۲:۵۵ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 1 قلم جنس  ضرورت ریاست محترم مالی وحسابداری

پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 1 قلم جنس  ضرورت ریاست محترم مالی وحسابداری

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۲:۱۲ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری،  جهت انتقال 10 تن کتاب از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت هلمند

پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری،  جهت انتقال 10 تن کتاب از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت هلمند

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۵:۷ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری، جهت انتقال 5944 کیلوگرام کتاب، از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت نیمروز

پروسه داوطلبی  کرایه گیری  موتر باربری، جهت انتقال 5944 کیلوگرام کتاب، از مربوطات وزارت معارف ،  الی ریاست معارف ولایت نیمروز

Back to tenders