رئیس جمهور غنی: معارف باید پاسخگوی نیازمندی های قرن ۲۱ باشد

media-moe

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در مراسم اختتامیۀ نخستین سمپوزیم ملی اصلاحات معارف، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و بانوی اول کشور و شماری از اراکین بلندرتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، ابتدا داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در خصوص کار سه روزۀ سمپوزیم ملی اصلاحات معارف، معلومات ارائه نمود.

وی گفت: در این سمپوزیم که بیشتر از پنجاه در صد اشتراک کننده گان آن از ولایات به کابل آمده بودند؛ به کمک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر وزارت خانه ها و ادارات مربوطه برگزار شد که در هفت کارگروه در مورد میتود، روش و قلمرو اصلاحات معارف کشور بحث های همه جانبه صورت گرفت.

داکتر بلخی بر ضرورت بازنگری در قانون معارف، اسناد تقنینی و مقررات این وزارت تاکید کرد و تحول کمی و کیفی در نظام معارف و ارائه خدمات عادلانه و با کیفیت برای ساختن زندگی فردی و اجتماعی را مهم دانست.

سرپرست وزارت معارف گفت که در سمپوزیم مذکور، روی پنج محور همچون نهاد تعلیمی، ساختار، مدیریت سیستمی، نصاب تعلیمی قابلیت محور و استفادۀ حد اکثری از تکنالوژی، تمرکز صورت گرفت.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تبریکی بخاطر برگزاری سمپوزیم متذکره، گفت: امروز یک روز مهم است که در تاریخ معاصر افغانستان بحیث یک روز تغییر یاد خواهد شد.

رئیس جمهور کشور بر ضرورت بحث های سازنده بخاطر آوردن اصلاحات تاکید کرده، گفت که از شرایط اساسی بحث آزاد این است تا در آن مشکلات تشخیص، اهداف تعیین و نقشه راه بخاطر حرکت به پیش، ترتیب گردد.

وی گفت که در ده نشستی که با رهبری وزارت معارف در خصوص آوردن اصلاحات در این وزارت داشته است، در آن بحث های همه جانبه صورت گرفت، اهداف واضح گردید و اولویت بندی در حال تکمیل شدن است.

رئیس جمهور گفت که بعد از تکمیل شدن این سند، ما باید معارف کشور را یک نهادی بسازیم که پاسخگوی نیازمندی های قرن ۲۱ باشد.

رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه ما باید درک واضح از معارف کشور داشته باشیم، گفت که امکانات در مکاتب، مدارس و مراکز تعلیمی ما عدالت محور نبوده، بلکه سلیقه ای می باشد.

وی افزود که مکتب ملت را می سازد و بدون آن ملت به تفرقه میرود. در مکاتب ما احترام متقابل و وحدت ملی کمتر بوده و همدلی ایجاد نشده است.

رئیس جمهور گفت که مکاتب ما شهروند مسئول را به جامعه تقدیم نکرده است و مکتب باید به مرکز شخصیت سازی طفل مبدل گردد.

رئیس جمهور غنی بر ضرورت اصلاحات در ریاست های معارف ولایات و تغییر بنیادی در شیوۀ حسابدهی کارمندان معارف تاکید کرد و خاطرنشان نمود که یک سیستم واضح بررسی وجود داشته باشد تا تمام دستگاه معارف در خدمت مکتب قرار گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش ضمن اینکه از مدیریت سیستمی استقبال نمود، بر بازنگری نصاب تعلیمی و استفادۀ اعظمی از تکنالوژی در مکاتب تاکید ورزید. 

منبع: ارگ ریاست جمهوری