تشکیل وزارت معارف

معلومات مختصر در مورد تشکیلات اداری  وزارت معارف

وزارت معارف یکی از وزارت های کلیدی کشور بوده که به صورت مجموعی دارای 289200 تن کارمند می باشد.
این وزارت چهار معینیت دارد که قرار ذیل می باشند: 


1- معینیت تعلیم و تربیه .
2- معینیت منابع و اداره.
3- معینیت تعلیمات اسلامی.
4- معینیت تضمین کیفیت.

علاوتا ریاست دفتر مقام نیز در چوکات وزارت فعال می باشد.
ریاست های آتی مستقیما تحت رهبری مقام وزارت فعالیت می کنند:
1- ریاست دعوت و ارشاد.
2- ریاست تفتیش داخلی.
3- ریاست معارف شهر کابل.
4- ریاست پلان.
معینیت تعلیم و تربیه که امور تدریسی نظام تعلیمی کشور را به پیش می برد، ریاست  های ذیل را شامل است:
1- ریاست عمومی نصاب و انکشاف مسلکی معلمین.
2- ریاست نصاب.
3- ریاست انکشاف مسلکی معلمین.
4- ریاست تعلیمات بدیل.
5- ریاست امور متعلمین.
6- ریاست تعلیمات اساسی و ثانوی.
7- ریاست تعلیمات خصوصی و بیرون مرزی.
8- ریاست سواد آموزی.
معینیت منابع و اداره که مسئولیت اجرای امور مالی و اداری وزارت را به عهده دارد،  شامل ریاست های ذیل می باشد:
1- ریاست عمومی منابع بشری.
2- ریاست استخدام.
3- ریاست تشکیل.
4- ریاست مالی و حسابداری.
5- ریاست خدمات.
6- ریاست تعمیرات و املاک.
7- ریاست تدارکات.
8- ریاست معلومات و تکنالوژی.
معینیت تعلیمات اسلامی که امور دارالعلوم ها، مدارس و دارالحفاظ هارسمی و خصوصی را انجام می دهد، مشمول ریاست های ذیل است:
1- ریاست دارالعلوم ها.
2- ریاست مدارس و دارالحفاظ ها.
3- ریاست ارزیابی استعداد ها.
معینیت تضمین کیفیت این وزارت که بهبود کیفیت امور نظام تعلیمی کشور را تامین می کند، ریاست های ذیل را تحت اثر دارد:
1- ریاست نتایج و شهادتنامه ها.
2- ریاست نظارت و ارزیبی.
3- ریاست احصائیه.
4- ریاست تقنین و پالیسی.
5- ریاست تحقیقات علمی.
6- ریاست امتحانات معیاری.
و تحت رهبری ریاست عمومی دفتر مقام وزارت نیز ریاست های آتی فعالیت دارند:
1- ریاست نشرات و روابط عامه.
2- ریاست روابط خارجه و تمویل کنندگان.
3- ریاست انسجام امور ولایتی.
4- ریاست اسناد، تعقیب هدایات واحکام.

فهرست اسمای وزیر سرپرست، معینان و روئسای مرکزی وزارت معارف

۱- الحاج مولوی حبیب الله آغا، وزیر سرپرست وزارت معارف.
۲- الحاج مولوی سخاءالله  سعید، معین تعلیم و تربیه.
۳- شیخ مولوی سعید احمد شهید خیل، معین منابع و اداره.
۴- الحاج مولوی کرامت الله آخندزاده، معین تعلیمات اسلامی.
۵- الحاج مولوی عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت.
۶- مولوی سید غیاث الدین آغا، مشاور مقام وزارت.
۷- عزیز احمد ریان، رئیس عمومی دفتر مقام وزارت.
۸- مولوی احسان الله خطاب، رئیس معارف شهر کابل.
۹- شیخ مولوی عبدالحی حازم، رئیس دعوت و ارشاد‌.
۱۰- مولوی محمد صابر معتصم بالله، رئیس تفتیش داخلی.
۱۱- مولوی حبیب الله آخند زاده، رئیس پلان.
۱۲- مولوی اول گل ایوبی، رئیس نصاب و انکشاف معلمین مسلکی.
۱۳- مولوی محمد ابراهیم عمری، رئیس انکشاف معلمین مسلکی.
۱۴- مولوی سمیع الحق حماس، رئیس سواد آموزی.
۱۵- الحاج عبدالرحمن حمیدی، رئیس تعلیمات خصوصی.
۱۶- مولوی محمد رحیم ایوب، رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی.
۱۷- استاد حبیب الله خالد، رئیس امور متعلمین.
۱۸- مولوی شمس الرحمن حماس، رئیس تعلیمات بدیل.
۱۹- مفتی محمد یوسف ثاقب، رئیس عمومی منابع بشری.
۲۰- مولوی محمد صادق، رئیس استخدام.
۲۱- مفتی عبدالحلیم حلیمی، رئیس تشکیل.
۲۲- مولوی صدرالدین سعد، رئیس مالی و حسابداری.
۲۳- مولوی سید حفیظ الله، رئیس خدمات.
۲۴- مولوی عبیدالله، رئیس املاک و تعمیرات.
۲۵- مفتی عبدالولی سداد، رئیس ارزیابی استعداد ها.
۲۶- مولوی عبدالقدوس قدوسی، رئیس دارالعلوم ها.
۲۷- مولوی عبدالرزاق صدیق، رئیس مدارس و دارالحفاظ ها.
۲۸- مولوی عبدالحکیم همت، رئیس امتحانات معیاری.
۲۹- مولوی محمد اسحق حقیقی،  رئیس تقنین و پالیسی.
۳۰- مولوی بسم الله نعمانی، رئیس احصائیه.
۳۱- مولوی صبغت الله وصیل، رئیس شهادتنامه ها و نتایج.
۳۲- مولوی غلام ربی ربانی، رئیس نظارت و ارزیابی.
۳۳- داکتر محمد عمر دورانزی، رئیس تحقیق.
۳۴- مولوی پاینده محمد تعلیم، رئیس انسجام امور ولایتی.
۳۵- استاد وحید الله هاشمی، رئیس ارتباط خارجه و تمویل کنندگان.
۳۶- مفتی شفیع الله منصور، رئیس تعقیب اسناد، هدایات و  احکام.
۳۷- الحاج قاري سيف الله آخند زاده، رئیس تکنالوژی معلوماتی.

فهرست اسمای روئسای معارف ولایات

۱- مولوی عبدالحی حقانی، رئیس معارف ولایت کابل.
۲-مولوی فخرالدین نقشبندی، رئیس معارف ولایت کندهار.
۳- مفتی حبیب حضرت حقانی، رئیس معارف ولایت ننگرهار.
۴-مولوی عبدالجلیل شهیدخیل، رئیس معارف ولایت بلخ.
۵-مولوی شهاب الدین ثاقب، رئیس معارف ولایت هرات.
۶-مولوی غلام ایشان حماس، رئیس معارف ولایت پنجشیر.
۷- مولوی محراب الدین، رئیس معارف ولایت بدخشان.
۸-مولوی نیک محمد منیب، رئیس معارف ولایت پکتیا.
۹-مولوی اسلام الدین عثمانی، رئیس معارف ولایت بامیان.
۱۰- مولوی سید حفیظ الله معتصم بالله، رئیس معارف ولایت فاریاب. 
۱۱-محمد اسمعیل ابواحمد، رئیس معارف ولایت کندز.
۱۲- مفتی رحمت الله مدثر، رئیس معارف ولایت دایکندی.
۱۳- مولوی محمد ظاهر جواد، رئیس معارف ولایت جوزجان.
۱۴- مولوی تاج محمد مطمئن، رئیس معارف ولایت نورستان.
۱۵- مولوی نصرت الله فیضانی، رئیس معارف ولایت سمنگان.
۱۶- مولوی محب الله احسان، رئیس معارف بادغیس.
۱۷- مولوی محمد رحمانی، رئیس معارف ولایت سرپل.
۱۸-مولوی محمدعوض انصاری، رئیس معارف ولایت هلمند.
۱۹-مولوی محمد حسن حقانی، رئیس معارف ولایت پروان. 
۲۰-مولوی محمد نور عزیزی، رئیس معارف ولایت بغلان.
۲۱-مولوی جنت گل، رئیس معارف ولایت لوگر.
۲۲-مولوی سید وسیم، رئیس معارف ولایت خوست.
۲۳-مولوی اخترمحمد زعیم، رئیس معارف ولایت فراه.
۲۴-حافظ محمد فرید، رئیس معارف ولایت کاپیسا. 
۲۵-مولوی گل ولی متقی، رئیس معارف ولایت میدان وردک. 
۲۶-مولوی شاه جهان ساجد، رئیس معارف ولایت لغمان.
۲۷-مولوی میرزا علی خان، رئیس معارف ولایت پکتیکا. 
۲۸-مولوی حزب الله مبشر، رئیس معارف ولایت تخار.
۲۹-مولوی خیرالله حقنما، رئیس معارف ولایت ارزگان. 
۳۰-مولوی محمد عثمان حریت، رئیس معارف ولایت زابل. 
۳۱- مولوی یار محمد حقیار، رئیس معارف ولایت نیمروز.
۳۲- مولوی محب الله حیدری، رئیس معارف ولایت کنر.
۳۳-مولوی حفیظ الله محفوظ، رئیس معارف ولایت غور.
۳۴-مولوی محمد منیر منصور، رئیس معارف غزنی.