دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۵۵
Background image

نظر خواهی عامه پیرامون تعدیل لایحه شواری مکتب

کمیته مشترک از نمایندگان وزارت معارف و نهاد های جامعه مدنی در چارچوب تعهدات برنامه عملی ملی ( مشارکت دولتداری باز)، لایحه شورای مکتب را مرور و نظریات اصلاحی خویش را به منظور غنامندی آن ارایه نموده اند.
 مسوده تعدیلی لایحه شورای مکتب  از طرف ریاست دارالانشای شورای علمی این وزارت  تهیه و ترتیب گردیده است که این مسوده به منظور غنامندی هرچه بشتر جهت نظر خواهی عامه برای مدت 20 روز در ویب سایت وزارت معارف گذاشته میشود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیۀ وزارت معارف در مورد تدوین رهنمود سهم ­گیری والدین در تعلیم و تربیه

وزارت معارف در نظر دارد که سند رهنمود «سهم ­گیری والدین در تعلیم و تربیه» را به اساس تجارب سایر کشورها تهیه و تدوین نماید.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۹:۵۶
Background image

نظرخواهی عامه در مورد رشته ­بندی در مکاتب تعلیمات عمومی

در حال حاضر، تمام شاگردان مکاتب تعلیمات عمومی بر اساس یک نصاب تعلیمی واحد از صنف (اول تا دوازدهم) آموزش می ­بینند.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴
Background image

نظر خواهی عامه در مورد مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان

مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان از طرف ریاست دارالانشای شورای علمی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت 15 روز از تاريخ 1398/3/4الی 1398/3/19 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۱۲:۱۷
Background image

اطلاعیۀ وزارت معارف در مورد تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیه

وزارت معارف در نظر دارد که سند رسمی «فلسفۀ تعلیم و تربیه» را تهیه و تدوین نماید.

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ - ۱۵:۴۳
Background image

پالیسی تکنالوژی معلوماتی در معارف

وزارت معارف،گسترش سواد دیجیتالی در سراسر مؤسسات تعلیمی افغانستان را یک ضرورت مبرم دانسته و بدین منظور می خواهد پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه را انکشاف دهد.

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۱:۱۱
Background image

لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف

لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف به منظور تطبیق بهتر مقررۀ تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف و تنظیم امور مربوط به حق الزحمۀ تدریسی سال مالی 1398 از طرف ادارات مربوطه تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق و تأیید و از جانب مقام محترم وزا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۰:۴۱
Background image

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف به منظور تنظیم امور مربوط به نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف جهت جلوگیری از نامگذاری­های سلیقه­یی و غیر معیاری از طرف ریاست عمومی پلان و ارزیابی تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق، تأیید و از جانب

Pagination