پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴
Background image

نظر خواهی عامه در مورد مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان

مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان از طرف ریاست دارالانشای شورای علمی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت 15 روز از تاريخ 1398/3/4الی 1398/3/19 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۱۲:۱۷
Background image

اطلاعیۀ وزارت معارف در مورد تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیه

وزارت معارف در نظر دارد که سند رسمی «فلسفۀ تعلیم و تربیه» را تهیه و تدوین نماید.

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ - ۱۵:۴۳
Background image

پالیسی تکنالوژی معلوماتی در معارف

وزارت معارف،گسترش سواد دیجیتالی در سراسر مؤسسات تعلیمی افغانستان را یک ضرورت مبرم دانسته و بدین منظور می خواهد پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه را انکشاف دهد.

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۱:۱۱
Background image

لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف

لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف به منظور تطبیق بهتر مقررۀ تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف و تنظیم امور مربوط به حق الزحمۀ تدریسی سال مالی 1398 از طرف ادارات مربوطه تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق و تأیید و از جانب مقام محترم وزا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۰:۴۱
Background image

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف به منظور تنظیم امور مربوط به نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف جهت جلوگیری از نامگذاری­های سلیقه­یی و غیر معیاری از طرف ریاست عمومی پلان و ارزیابی تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق، تأیید و از جانب

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۸:۵۷
Background image

مقررۀ تعلیمات غیر حضوری

مقررۀ تعلیمات غیر حضوری به منظور تعميم

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۲:۴۱
Background image

اطلاعیه وزارت معارف درمورد ارج گذاری طرح¬ها، آثار علمی و تجارب ابتکاری و سازنده

به اطلاع تمام شاگردان، معلمان، کارمندان، مدیران و سایر فعالین عرصۀ تعلیم و تربیه رسانیده می­شود که وزرات معارف در نظر دارد، ایده­ها، طرح­ها، آثار علمی و

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۰:۳۳
Background image

اطلاعیۀ همکاری تحقیقاتی با محصلان مقاطع لسانس، ماستری و دکترا

ریاست دارالانشای شورای علمی وزرات معارف، به منظور تحلیل، انکشاف و اصلاح پالیسی­های معارف در نظر دارد از تمامی ظرفیت­های تحقیقاتی

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۱:۳۹
Background image

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ تعديلي لایحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تحصيلي وتثبیت سویۀ علمای دینی

مسودۀ تعديلي لایحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تحصيلي وتثبیت سویۀ علمای دینی از طرف ادارات مربوط تسوید و در ریاست دارالانشای شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت دو هفته از تاريخ 1397/12/20 الی 1398/1/5 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد

Pagination