افغانستان دوباره عضو «جنبش جهانی سارندوی» شد

media-moe

۸ سازمان سارندوی افغانستان پس از ۴۱ سال دوباره عضویت جنبش جهانی سارندوی را به دست آورده است.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، روز شنبه، بیست‌ویکم جدی، به روزنامه ۸صبح گفت که افغانستان یک‌صد و هفتادمین عضو جنبش جهانی سارندوی است و پس از این از تمام حقوق و امتیازهای این سازمان برخوردار شده‌ است.

سارندویان گروهی از جوانان آموزش‌دیده هستند که در چهارچوب وزارت معارف به صورت رضاکارانه کار می‌کنند.

سازمان سارندوی افغانستان در حال حاضر ۱۱ هزار عضو جوان دارد. اعضای این سازمان از میان دانش‌آموزان مکاتب و پرورشگاه‌ها انتخاب شده‌اند که در «اوقات فراغت از درس»، در بخش تامین «نظم و دسپلین در محیط مکتب و بیرون از مکتب، حفاظت از محیط زیست، رعایت حفظ الصحه، خدمات اجتماعی و پروژه‌های رشد و استفاده از انرژی خورشید» آموزش دیده‌اند.

طبق معلومات وزارت معارف، اعضای سازمان سارندوی افغانستان پس از کسب عضویت در سازمان جهانی، می‌توانند در تمام برنامه‌های بین‌المللی سارندوی شرکت کنند.

نوریه نزهت می‌گوید که افغانستان در سال ۱۳۳۶ عضویت سازمان سارندوی جهانی را کسب کرد، اما در سال ۱۳۵۸ عضویت افغانستان در این سازمان به دلیل سیاسی شدن این سازمان به تعلیق درآمد. این سازمان در افغانستان ابتدا به نام «کاشفان» به وجود آمده بود.

به گفته خانم نزهت، تلاش‌های وزارت معارف در سال‌های اخیر سبب شده تا جایگاه سازمان سارندوی کشور در جنبش جهانی سارندوی احیا شود.

جنبش جهانی سارندوی که در حال حاضر بیش از ۵۱ میلیون نفر عضو دارد، در سال ۱۹۰۷ میلادی به هدف کمک به جوانان و روند آموزش و پرورش پا به عرصه وجود گذاشت.

منبع: صبح