۹۷ مکتب پس از اعمار در ولایت هرات به روز پنج‌شنبه به بهره برداری سپرده شدند

media-moe

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان در جریان سفر به هرات به خبرنگاران گفت که اعمار این مکتب‌ها در ۱۲ ولسوالی این ولایت ۴۲۴ میلیون افغان هزینه برداشته است.

خانم حمیدی در ادامه گفت که در حال حاضر ساخت حدود ۲۴۰۰ مکتب در سراسر کشور ادامه دارد: " ۶۰۰ مکتب در کُل تکمیل شده کار روی ساخت تقریباً ۲۴۰۰ مکتب جریان دارد و کوشش می‌کنیم که پول برای سه هزار مکتب باقی مانده هم فراهم شود تا کار ساخت این مکتب‌ها هم تکمیل شود."

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اوائل سال ۱۳۹۷ گفته بود که ۶۰۰۰ مکتب در تمام افغانستان ساخته خواهند شد.

منبع: رادیو آزادی