وزارت معارف در نظر دارد که ۵۰۰ هزار طفل افغان‌را شامل مکاتب سازد

media-moe

منبع: رادیو آزادی

وزارت معارف افغانستان می‌گوید در نظر دارد که ۵۰۰ هزار طفل بیرون از مکاتب را شامل مکاتب سازد.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف به روز پنجشنبه ۱۶ تفاهمنامه را با نماینده‌گان موسسه غیر دولتی در بخش‌های مختلف آموزش و ساخت و ساز صنوف درسی و اطفال بیرون از مکاتب در کابل امضأ کرد.

وی در مورد جذب اطفال بیرون از مکاتب و شامل ساختن آن‌ها به مکاتب در این کشور گفت: "ما تا تاریخ بیستم ماه ثور شاگرد می‌پذیرفتیم در سراسر کشور و همکاران ما حال هم شاگردان که به صورت رسمی که واجد شرایط شمولیت داشتند و هم اطفال بیرون از مکتب را در حال سروی استند و برنامه‌را که ما اخیر سال گذشته امضأ کردیم امسال در نظر داریم که پنجصد هزار اطفال بیرون از مکتب را شامل مکاتب بسازیم."

وزارت معارف می‌گوید در کنار شامل ساختن اطفال بیرون از مکتب تلاش‌ها برای بهبود کیفیت و ساخت ساز مکاتب نیز در سراسر این کشور ادامه دارد.

در افغانستان در حال حاضر به علت ادامه جنگ و برخی مشکلات دیگر صدها هزار کودک از رفتن به مکاتب محروم مانده‌اند.

شماری از این اطفال می‌گویند که آن‌ها به علت مشکلات اقتصادی و درگیری‌ها نتوانسته‌اند به مکاتب بروند و اکنون در جاده‌های کابل مصروف کار هستند.

علی یکی از آنان: "من میایم به‌خاطر مشکلات اقتصادی که دارم اینجا اسفندی می‌کنم اما آرزو دارم که باید مکتب بروم و مانند دیگر اطفال درس بخوانم."

مقصود یکی از دیگر آنان: "اگر مشکلات اقتصادی نمی‌داشتم بسیار آرزو داشتم که مکتب بخوانم."

وزارت معارف افغانستان برنامه را به‌خاطر شامل ساختن این اطفال به مکاتب روی دست گرفته و سروی را نیز درین زمینه انجام داده‌است.

حکومت افغانستان قبلاً "نهاد تعلیم منتظر نمی‌ماند" به همکاری وزارت معارف، اتحادیه سازمان‌های بین المللی و اداره یونیسف، یک برنامه ۳ ساله پاسخگویی به مشکلات آموزشی را در افغانستان راه‌اندازی نمود.

وزارت معارف در آغاز سال تعلیمی گفته بود که ۳.۷ میلیون طفل در افغانستان از رفتن به مکتب محروم اند.

ناامنی، سنت‌های ناپسند، فقر، دوری راه، نبود مکتب و کمبودی معلم دلایل اصلی محرومیت این کودکان از رفتن به مکاتب عنوان شده‌است.