زمونږ سره اړیکه

ډاکټر ذبیح الله فطرت سرپرست ریاست دفتر

ایمیل: zabi.fetrat@moe.gov.af

محترمه نوریه نزهت

د پوهنې وزارت ویانده

Nooria.nazhatnaderi@gmail.com

موبایل: 0787358726  

 

34.522954612142, 69.171668906549

Contact information

Mohammad Jan Khan watt-Kabul Afghanistan
info@moe.gov.af