احصائيه

شمیره سرلیک فایل
۱ د ۱۳۹۷ کلنی کتاب   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۷ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۶ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۵ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۴ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۳ احصایوي کتاب   دانلود
۷ د ۱۳۹۱ احصایوي کتاب   دانلود
۸ د ۱۳۹۰ احصایوي کتاب   دانلود

د ولایتي پروفایلونه:

شمیره سرلیک فایل
۱ بدخشان  ۱۳۹۷  
۲ بادغیس  ۱۳۹۷
۳ بغلان  ۱۳۹۷
۴ بلخ   ۱۳۹۷
۵ بامیان  ۱۳۹۷
۶ دایکندی  ۱۳۹۷
۷ فراه  ۱۳۹۷
۸ فاریاب  ۱۳۹۷
۹ غور  ۱۳۹۷
۱۰ هلمند  ۱۳۹۷
۱۱ هرات  ۱۳۹۷
۱۲ جوزجان  ۱۳۹۷
۱۳ ولایت کابل  ۱۳۹۷
۱۴ کندهار  ۱۳۹۷
۱۵ خوست  ۱۳۹۷
۱۶ کنړ  ۱۳۹۷
۱۷ کندز  ۱۳۹۷
۱۸ لغمان  ۱۳۹۷
۱۹ لوګر  ۱۳۹۷
۲۰ ننګرهار  ۱۳۹۷
۲۱ نورستان  ۱۳۹۷
۲۲ پکتیا  ۱۳۹۷
۲۳ پکتیکا  ۱۳۹۷
۲۴ سمنګان  ۱۳۹۷
۲۵ سرپل  ۱۳۹۷
۲۶ تخار  ۱۳۹۷
۲۷ ارزګان  ۱۳۹۷
۲۸ وردګ  ۱۳۹۷
۲۹ زابل  ۱۳۹۷