داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین اشتراک نموده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه به تاریخ 25/03/1400 به آمریت اجناس ریاست تدارکات، وزارت محترم معارف واقع ده افغانان ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه مؤرخ 25/03/1400 ساعت 10:00قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

در خواست نرخ گیری ده قلم دوای ضدحشرات ریاست انکشاف مسلکی معلیمن

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۱۴ Kabul Afghanistan
Background image

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۵
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

Back to tenders