داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم  اشتراک نموده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز  سه شنبه به تاریخ 25/03/1400 به آمریت اجناس ریاست تدارکات، وزارت محترم معارف واقع ده افغانان ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی بروزسه شنبه مؤرخ 25/03/1400 ساعت 10:00قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

درخواست نرخ گیری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۱۴ Kabul Afghanistan
Background image

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۵
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

Back to tenders