شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/G-044/99-NCB

Anonymous (not verified)

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی برای: پروژه تهیه مواد خوراکی برای استادان مصری، کودکستانها، سمینارها، ورکشاپها و مهمانان مقام وزارت برای سالهای مالی 1399 و1400

شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/G-044/99-NCB

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در حافظه  فلش دسک، ازویب سایت وزارت معارف و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 25/04/1399 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ 230,000 دو صد وسی هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ  25/04/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغان، جاده محمد جان خان وات تدویر میگردد.

Documents

مکتوب اعلان مواد خوراکی

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۴۰ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۳۴ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۲۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

Back to tenders