شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/G-044/99-NCB

saleem_admin

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی برای: پروژه تهیه مواد خوراکی برای استادان مصری، کودکستانها، سمینارها، ورکشاپها و مهمانان مقام وزارت برای سالهای مالی 1399 و1400

شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/G-044/99-NCB

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در حافظه  فلش دسک، ازویب سایت وزارت معارف و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 25/04/1399 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ 230,000 دو صد وسی هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ  25/04/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغان، جاده محمد جان خان وات تدویر میگردد.

Documents

مکتوب اعلان مواد خوراکی

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۰:۴۶ Kabul Afghanistan
Background image

شماره داوطلبی: MOE/W-089/97

دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبی: MOE/W-089/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۲۳:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

شماره داوطلبی: MOE/W-083/97

دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبی: MOE/W-083/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۱:۳۸ Kabul Afghanistan
Background image

دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOE/99/G-5916/NCB

پروژه تهیه و چاپ (331,831) جلد کتب مختلف النوع معنییت سواد آموزی وزارت معارف از بابت سال مالی 1399 دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOE/99/G-5916/NCB

Back to tenders