پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ - ۹:۲۴ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه و تدارک 92376کیلوگرام گازمایع عرض گرم ساختن شعبات ذیربط وزارت معارف

پروژه تهیه و تدارک 92376کیلوگرام گازمایع عرض گرم ساختن شعبات ذیربط وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۵ - ۱۰:۳۶ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 92376 کیلو گرام گاز مایع

داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 92376 کیلو گرام گاز مایع

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۵ - ۱۰:۳۰ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی پروژه پروژه تهیه و خریداری ۶ قلم تیل و روغنیات

پروسه داوطلبی پروژه پروژه تهیه و خریداری ۶ قلم تیل و روغنیات

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۵ - ۱۰:۷ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه تهیه و خریداری اجناس مورد نیاز سیستم های آبرسانی ,برق وجنراتورهای تعمیر مرکزی وز ارت وادارات مربوط

داوطلبی پروژه تهیه و خریداری اجناس مورد نیاز سیستم های آبرسانی ,برق وجنراتورهای تعمیر مرکزی وز ارت وادارات مربوط

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ - ۱۴:۳۰ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۰:۲۲ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-010/1401 NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-010/1401 NCB

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۳:۴۸

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (Publication & Quality Control Specialist)

یک بست خالی (Publication & Quality Control Specialist)

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۳:۱۰

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (Senior HRMIS/Personnel Database Consultant)

یک بست خالی (Senior HRMIS/Personnel Database Consultant)

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۵:۲۲

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (GBV Legal Expert)

یک بست خالی (GBV Legal Expert)

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۶:۴۲

Kabul Afghanistan

Background image
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۴:۱۷

Kabul Afghanistan

Background image

چهار بست خالی (Provincial Coordination Officer)

چهار بست خالی (Provincial Coordination Officer)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۲:۱۷ Kabul Afghanistan
Background image

به اطلاع شرکت های ساختمانی رسانیده میشود ،پوشش سقف صنوف ،ایزوگام ، اعمار مبرز های عصری، ترمیمات و رنگمالی مکاتب

به اطلاع شرکت های ساختمانی رسانیده میشود ،پوشش سقف صنوف ،ایزوگام ، اعمار مبرز های عصری، ترمیمات و رنگمالی مکاتب

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۲:۳ Kabul Afghanistan
Background image

به اطلاع شرکت های ساختمانی رسانیده میشود تر میمات ایزوگام ،اعمار مبرز، اطاق محافظ و تحو یلخانه و حفر چاه عمیق.

به اطلاع شرکت های ساختمانی رسانیده میشود تر میمات ایزوگام ،اعمار مبرز، اطاق محافظ و تحو یلخانه و حفر چاه عمیق.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۶:۲ Kabul Afghanistan
Background image

شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی: MOE/G-050/99-NCB

دعوت به داوطلبی برای پروژه تهیه و تدارک 25 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست های عمومی انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف بابت سال مال 1399 شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی: MOE . . .