دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۱۱:۵۷ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم کودکستان تجربوی خوشحال خان مینه بلاک اول، دوم ،سوم و آشپز خانه و امور ایجابی آن مورد ضرورت ریاست انکشاف مسلکی معلمان وزارت معارف

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم کودکستان تجربوی خوشحال خان مینه بلاک اول، دوم ،سوم و آشپز خانه و امور ایجابی آن مورد ضرورت ریاست انکشاف مسلکی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۱۱:۵۳ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار دوباب تشناب همراه با وضو خانه صالون ده غرفه یی مراجعین معه آهن پوش و خدمات مشتریان مورد ضرورت ریاست شهادت نامه ها معینیت تضمین کیفیت وزارت معارف

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار دوباب تشناب همراه با وضو خانه صالون ده غرفه یی مراجعین معه آهن پوش و خدمات مشتریان مورد ضرورت ریاست شهادت نامه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۹:۸ Kabul Afghanistan
Background image

تهیه و خریداری 19 قلم مواد شوینده باب و تنظیفاتی ضرورت معینیت ها وریاست های مرکزی وزارت مورد ضرورت ریاست خدمات بابت سال مالی 1402

تهیه و خریداری 19 قلم مواد شوینده باب و تنظیفاتی ضرورت معینیت ها وریاست های مرکزی وزارت مورد ضرورت ریاست خدمات بابت سال مالی 1402

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۰:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

تهیه و خریداری تعداد 38 قلم وسایل برق ریاست های هسته مرکزی مورد ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف بابت سال مالی 1402

تهیه و خریداری تعداد 38 قلم وسایل برق ریاست های هسته مرکزی مورد ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف بابت سال مالی 1402

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۰:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد تهیه و خریداری 45 قلم اجناس آبرسانی ضرورت تعمیر مرکزی وزارت، تعمیر استخدام، وضو خانه و ادارات مربوط بابت سال مالی 1402

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد تهیه و خریداری 45 قلم اجناس آبرسانی ضرورت تعمیر مرکزی وزارت، تعمیر استخدام، وضو خانه و ادارات مربوط بابت سال مالی 1402

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۳:۲۹ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف معارف به

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف معارف به

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۳:۲۰ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه کانکریت ریزی پیاده رو ها تعمیر مرکزی وزارت معارف مقابل دفاتر آمریت حفظ مراقبت وچپس کاری پیش روی دفتر مقام وزارت معارف

اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه کانکریت ریزی پیاده رو ها تعمیر مرکزی وزارت معارف مقابل دفاتر آمریت حفظ مراقبت وچپس کاری پیش روی دفتر مقام وزارت معارف

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۹:۳۶ Kabul Afghanistan
Background image

به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای 3 باب مکاتب ولسوالی چرخ ولایت لوگر

به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای 3 باب مکاتب ولسوالی چرخ ولایت لوگر

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۱:۴۶ Kabul Afghanistan
Background image

قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی سیدخیل و مرکز ولایت پروان را با شرکت ساختمانی عمران بهیج چهاراهی گلدان، مرکز کاپیسا محمود راق

قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی سیدخیل و مرکز ولایت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۲:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت کابل را با شرکت ساختمانی نافع دوسرکه بغلان م

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۲:۱۵ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای پنج باب مکاتب مرکز  ولایت لوگر را شرکت ساختمانی اکمان عبید کارته صلح شهر مزار شریف مرکز بلخ

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای پنج باب مکاتب مرکز  ولایت لوگر را شرکت ساختمانی اکمان عبید کارته صلح شهر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۱:۵۶ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت کابل را با شرکت ساختمانی نافع دوسرکه بغلان مر

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۸:۴۸ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی پغمان و مرکز ولایت کابل را با شرکت شرکت ساختمانی سرک سازی،نصب سول

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۸:۱۷ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه بخش اول چاه آب شامیدنی به عمق 22 متر معه سیستم سولر، کثافت دانی کانکریتی،دوسیت دستشوئی با10 عدد شیر دهن، ذخیره آب کانکریتی 10 متر مکعب تشناب 5+1 غرفه ئی سیستم خشک برای مکتب لیسه نسوان سیاه چوب پاین ولسوالی سنگ تخت

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه بخش اول چاه آب شامیدنی به عمق 22 متر معه سیستم سولر، کثافت دانی کانکریتی،دوسیت دستشوئی با10 عدد شیر دهن، ذخیره آب کانکریتی 10 متر مکعب تشناب 5+1 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۸:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه بخش دوم چاه آب شامیدنی به عمق 15 متر معه سیستم سولر، کثافت دانی کانکریتی،یک سیت دستشوئی با10 عدد شیر دهن، ذخیره آب کانکریتی 10 متر مکعب تشناب 5+1 غرفه ئی سیستم فلش و چاه سپتیک برای مکتب ابتدائیه اسپوک وچاه آب آشام

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه بخش دوم چاه آب شامیدنی به عمق 15 متر معه سیستم سولر، کثافت دانی کانکریتی،یک سیت دستشوئی با10 عدد شیر دهن، ذخیره آب کانکریتی 10 متر مکعب تشناب 5 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۶ - ۱۲:۱۴ Kabul Afghanistan
Background image

قرارداد پروژه ا پروژه حفر چاه آب کوبه ئی 14 انچ به عمق 70 متر معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی و اعمار 5 غرفه مبرز خشک برای مکتب غازی محمد جان خان ولسوالی جغتو ولایت میدان

قرارداد پروژه ا پروژه حفر چاه آب کوبه ئی 14 انچ به عمق 70 متر معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی و اعمار 5 غرفه مبرز خشک برای مکتب غازی محمد جان خان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۶ - ۱۲:۱۰ Kabul Afghanistan
Background image

حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای دو باب مکاتب ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان

حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای دو باب مکاتب ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۹:۱۴ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی, تشناب ها و ذخیره آب برای پنچ باب مکاتب ولسوالی نرخ, جلریز و مرکز ولایت میدان وردگ.MOE/W-12/1402/NCB  

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی, تشناب ها و ذخیره آب برای پنچ باب مکاتب ولسوالی نرخ, جلریز و مرکز ولایت میدان وردگ.MOE/W-12/1402/NCB  

Pagination