پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ - ۹:۲۴ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه و تدارک 92376کیلوگرام گازمایع عرض گرم ساختن شعبات ذیربط وزارت معارف

پروژه تهیه و تدارک 92376کیلوگرام گازمایع عرض گرم ساختن شعبات ذیربط وزارت معارف

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ - ۱۴:۳۰ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۰:۲۲ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-010/1401 NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-010/1401 NCB

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۳:۴۸

Kabul Afghanistan

Background image

(Publication & Quality Control Specialist) خالي بست د آزادی سیالئ له لارې

(Publication & Quality Control Specialist) خالي بست د آزادی سیالئ له لارې

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۳:۱۰

Kabul Afghanistan

Background image

(Senior HRMIS/Personnel Database Consultant) خالي بست

(Senior HRMIS/Personnel Database Consultant) خالي بست

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۵:۲۲

Kabul Afghanistan

Background image

(GBV Legal Expert) خالي بست

(GBV Legal Expert) خالي بست

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۶:۴۲

Kabul Afghanistan

Background image
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۴:۱۷

Kabul Afghanistan

Background image

(Provincial Coordination Officer) خالي څلور

(Provincial Coordination Officer) خالي څلور