شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۹:۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۸ - ۱۰:۳۱ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تهیه ونصب 231 متر مربع کلکین و دروازه ها پی وی سی ریاست سواد آموزی MOE/W-06/1402/NCB وزارت معارف

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تهیه ونصب 231 متر مربع کلکین و دروازه ها پی وی سی ریاست سواد آموزی MOE/W-06/1402/NCB وزارت معارف

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۲:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت کابل را با شرکت ساختمانی نافع دوسرکه بغلان م

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب . . .

شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۴ - ۱۰:۳۱ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC

شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ - ۱۳:۴۹ Kabul Afghanistan
Background image

تهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری

تهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری

شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ - ۱۳:۳۰ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/W-8/1402/NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/W-8/1402/NCB

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۴ - ۹:۵۷ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی پروژه ترمیم و رنگمالی تعمیر های هسته مرکزی وزارت معارف.MOE/W-9/1402/NCB  

دعوت برای داوطلبی باز ملی پروژه ترمیم و رنگمالی تعمیر های هسته مرکزی وزارت معارف.MOE/W-9/1402/NCB  

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۴ - ۹:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظردارد تا قرار داد پروژه اعمال

زارت معارف در تظردارد تا قرار داد پروژه اعمال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۵/۳ - ۸:۴۶ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات.MOE/W-3/1402/NCB

دعوت برای داوطلبی باز ملی : تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات.MOE/W-3/1402/NCB

شنبه ۱۴۰۲/۴/۳۱ - ۱۴:۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 45قلم وسایل آبرسانی ضرورت تعمیر مرکزی وزارت تعمیر استخدام وضوخانه و ادارات

داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 45قلم وسایل آبرسانی ضرورت تعمیر مرکزی وزارت تعمیر استخدام وضوخانه و ادارات

شنبه ۱۴۰۲/۴/۳۱ - ۱۴:۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 38قلم وسایل برق ریاست های هسته مرکزی مورد ضرودت ریاست خدمات وزارت ومعارف

داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 38قلم وسایل برق ریاست های هسته مرکزی مورد ضرودت ریاست خدمات وزارت ومعارف

دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۶ - ۱۰:۲۹ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 19قلم مواد شوینده بات تنظیفاتی ضرورت معینیت ها و ریاست های مرکزی

پروسه داوطلبی)پروژه تهیه و خریداری 19قلم مواد شوینده بات تنظیفاتی ضرورت معینیت ها و ریاست های مرکزی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۹:۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی سیدخیل و مرکز ولایت پروان (اشتراک نموده

داوطلبی پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی سیدخیل و مرکز ولایت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۹:۰ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه(حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی پغمان و مرکز ولایت کابل) اشتراک نموده

داوطلبی پروژه(حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 3 باب مکاتب ولسوالی پغمان و مرکز ولایت کابل . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۸:۵۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای 2 باب مکاتب ولسوالی برکی برک ولایت لوگر. (اشتراک نموده

داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, دستشوئی, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای 2 باب مکاتب ولسوالی برکی برک ولایت لوگر. (اشتراک نموده

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۸:۵۱ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه (حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت کابل) اشتراک نموده

داوطلبی پروژه (حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۸:۴۳ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی پروژه (حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای دو باب مکاتب ولسوالی سیاه گرد ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان) اشتراک نموده

داوطلبی پروژه (حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای دو باب مکاتب ولسوالی سیاه گرد ولسوالی سیاه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۳۰ - ۱۳:۴۸ Kabul Afghanistan
Background image

پروسه داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای سه باب مکاتب ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ (

پروسه داوطلبی)پروژه حفر چاه آب معه سیستم سولر, اعمار کثافت دانی و تشناب ها برای سه باب مکاتب ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ (

Pagination