زندگی‌نامه معین منابع و اداره وزارت معارف

زندگی نامه مختصر شیخ الحدیث والتفسیر مولوی سعید احمد شهیدخیل معین منابع و اداره وزارت معارف 

 شیخ الحدیث والتفسیر حافظ خلیفه مولوی سعید احمد شهید خیل، یک تن از شخصیت های علمی، روحانی و جهادی کشور، فرزند شهید مولوی وصیف احمد ( از آخندزاده های قریه شصت) بوده که در سیزدهم ماه ثور سال ۱۳۴۸ خورشیدی در قریه شصت ولسوالی اندر ولایت غزنی چشم به دنیا گشوده است. 
تعلیمات ابتدایی را نزد مادر بزرگوار و کاکا های خود(شهید ملا بشیراحمد و حافظ نیک محمد) آموخت و تعلیمات متوسطه را در مدرسه دینی دارالهجرت از گنجینه های علمی علمای جید و شیوخ عالی قدر، بهره گیری نموده است که در سال ۱۳۶۹ خورشیدی از جانب شیخ القرآن والحدیث شهید مولانا محمد حسن و شیخ القرآن والحدیث مرحوم مولانا امان الله مراسم دستاربندی ایشان به جا شد که بعدا از طرف حافظ عبدالحکیم دستار حفظ قرآن نیز برایش اهداء گردید.
شیخ سعید احمد شهید خیل قبل از فراغت و بعد از تدریس ، در کنار امامت و جهاد مسلحانه و بعد از تنطیم حرکت انقلاب اسلامی در چوکات امارت اسلامی خدمات و مسئولیت های بسا مهمی را انجام داده است که می توان ذیلا از آن یاد آور شد:
۱- مسئول ولایتی جمعیت اهل السنت و الجماعت ولایت غزنی.
۲- مسئول ولایتی طالبان ولایت غزنی.
۳- ولسوال، ولسوالی چک ولایت میدان وردگ.
۴- مسئول حوزه چهارم شهر هرات.
۵- ولسوال، ولسوالی شاه جوی ولایت زابل. 
۶- معین مالی و اداری وزارت معارف.
۷- مسئول جهادی ولایت لغمان.
۸- مسئول کمیسیون غزنی.
۹- مسئول حلقه نظامی ولایت های هلمند و فراه.
۱۰- مسئول جهادی والی هرات.
۱۱- مسئول کمیسیون تدوین نصاب.
۱۲- عضوء کمیسیون نظامی .
۱۳- مسئول اداری لشکر بدری.
۱۴- مسئول کمیسیون حلقه نظامی شرقی کشور.
...و فعلا که به حیث معین برحال منابع و اداره وزارت معارف ایفای وظیفه می نماید.
موصوف مدت پنج سال را در زندان وحشت ناک پلچرخی گذشتانده که علی الرغم سخت ترین شکنجه های بی رحمانه، روحیه ملی و اسلامی خود را از دست نداده و به تدریس و تبلیغ احکام دین مقدس اسلام و دعوت در میان زندانیان مبادرت ورزیده است و تحت رهبری وی در راستای اعاده و تحفظ حقوق مجاهدین در زندان چند بار قیام نیز صورت گرفته است.
علاوه از تدریس در زندان، دستار حفظ القرآن را نیز برای چند تن از حافظان داخل زندان بسته نموده است.
برای شیخ الحدیث والتفسیر مولوی  سعیدی بعد از فتح کابل،  دستار خلافت از سوی خلیفه محمد اسحق و حضرت امین جان مجددی اهداء گردید.
مولوی شهید خیل در سطح کشور یک تن از شخصیت های بزرگ دینی ، مجاهد و متصوف  بوده که  الله پاک خدمات موصوف را در راه دین و وطن مقبول درگاه خود بگرداند.