وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که به سبب سردی هوا و ریزش برف و باران تصمیم گرفته اند شاگردان مناطق سردسیر را براساس یک برنامه منظم رخصت کنند

media-moe

نجیبه آرین سخنگوی این وزارت می‌گوید: "با سرد شدن آب و هوا تصمیم گرفتیم مکاتب مناطق سردسیر را رخصت کنیم. صنف‌های اول تا ششم از آغاز ماه قوس رخصت می‌شوند، صنوف هفتم تا داوزدهم به تاریخ پانزدهم قوس رخصت می‌شوند. مناطقی که نهایت سردسیر اند شاگردان از صنف اول تا دوازدهم به تاریخ اول قوس رخصت می‌شوند.

وزارت معارف ناوقت دیروز در صفحه فیسبوک‌اش همچنان نوشته که امتحانات نهایی در آغاز سال تعلیمی سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

منبع: رادیو آزادی