جلسه کاری در ریاست معارف فراه

media-moe
Sat, Nov 27 2021 11:32 AM
جلسه کاری در ریاست معارف فراه

مولوی اختر محمد زعیم رئیس معارف ولایت فراه در دفتر کاری خود با کارمندان معارف و اعضای  نظارت آن ریاست دیدار و روی موضوعات مرتبط به امور محوله اداری بحث نمود .
ضمنا در موارد آتی تصامیم مقتصی اتخاذ گردید:
۱. نظارت منظم و پلان شده از پروسه تدریسی و اسناد اداری تمام مکاتب ولایت فراه.
۲ . عدم اخذ پول از شاگردان توسط اداره مکتب به بهانه های مختلف.
۳. نظارت و کنترول مستمر از پروسه درسی معلمان و شاگردان و شیوه های تدریس.
۴ . هماهنگی تمام فعالیت های  مکاتب با رهبری  ریاست معارف.
همچنان جهت بهبود وضعیت تعلیم و تربیه در آن ولایت، روی سایر موضوعات مورد علاقه نیز تبادل نظر صورت گرفت.

Latest news

Fri, Jul 31 2020 6:00 AM
Background image

Eid Greetings

On behalf of the Ministry of Education of the Islamic Republic of Afghanistan, I would like to extend my heartfelt greetings on the special occasion of Eid-Ul-adha.

May we celebrate. . .

BACK TO NEWS