راپورونه

شمېره سرلېک د راپور ډول فایل
۱ د ۱۴۰۱ کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه عمومی    ډانلوډ
۲ د ۱۴۰۰ مالی کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتو د عادی او پراختیایی بودجی د لکښت راپور مالی   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۹ مالی کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه عمومی    ډانلوډ
۴   د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان د پرمختګ او د پوهنې د لاسته راوړنو کلنی تشریحی رپوټ  عمومی   ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۹ کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتنۍ لاسته راوړنو راپور عمومی    ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۹ مالي کال د عادي اوپراختیایی بودیجی کلنۍ راپوری مالی    ډانلوډ
۷ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو ۹ میاشتو دعادي او   مالي   ډانلوډ
۸ د ۱۳۹۹ کال د داخلي تفتیش کلنۍ راپور تفتیش  ډانلوډ
۹ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اړه د داخلي تفتیش ریاست راپور تفتیش    ډانلوډ
۱۰ د ۱۳۹۹ مالي کال د شپږو میاشتو د پروژو راپور تفتیش   ډانلوډ
۱۱ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست راپور  بشري سرچینو   ډانلوډ
۱۲ د ۱۳۹۹ مالي کال عادي او پراختیایی بودیجې په اړه راپور مالي   ډانلوډ
۱۳ د ۱۳۹۸ مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور لاس ته راوړنې   ډانلوډ
۱۴ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ
۱۵ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ

د ولایتونو د پوهنې ریاستونو شپږ میاشتنی راپور 

شماره عنوان سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳
۱ بدخشان    
۲ بادغیس    
۳ بغلان    
۴ بلخ     
۵ بامیان    
۶ دایکندی    
۷ فراه    
۸ فاریاب    
۹ غور    
۱۰ هلمند    
۱۱ هرات    
۱۲ جوزجان    
۱۳ ولایت کابل    
۱۴ کندهار    
۱۵ خوست    
۱۶ کنر    
۱۷ کندز    
۱۸ لغمان    
۱۹ لوګر    
۲۰ ننګرهار    
۲۱ نورستان    
۲۲ پکتیا    
۲۳ پکتیکا    
۲۴ سمنګان    
۲۵ سرپل    
۲۶ تخار    
۲۷ ارزګان    
۲۸ وردګ    
۲۹ زابل    
۳۰ پروان    
۳۱ پنجشیر    
۳۲ نیمروز    
۳۳ کاپیسا    
۳۴ غزنی    
۳۵ شهر کابل    

د ریاستو کاری راپورنه 

شمېره عنوان فایل
۱ د ۱۴۰۰ مالی کال د داخلی پلټنی ریاست راپور  ډانلود
۲ د ۱۳۹۹ کال د معلوماتی ټکنالوژی ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۳ د ۱۳۹۹ کال د بین المللی او فرهنګی اړیکو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۴ د ۱۳۹۹ کال د خدماتو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۵ د ۱۳۹۷ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۶  د ۱۳۹۶ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۷ د ۱۳۹۵ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۸ د ۱۳۹۴ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود